Moja Delta

gdje Rijeka susreće more...

Nova, drugačija i pristupačnija - Moja Delta

Moja Delta urbani je i moderan projekt prenamjene lučkih područja u sklopu projekta Rijeka Gateway kojeg Lučka uprava Rijeka ostvaruje uz potporu Svjetske banke. Međunarodna banka za obnovu i razvoj odobrila je zajam Republici Hrvatskoj čiji je dio dostupnih sredstava namjenjen za prenamjenu lučkih područja  Delte i Porto Baroša koja su smještena u luci Rijeka.  Riječ je o izuzetno atraktivnom, građanima nedostupnom prostoru, na kojem bi u narednim godinama trebali biti izgrađeni novi komercijalni, kulturni i javni sadržaji. Prenamjena lučkih sadržaja u gradske, temelji se na dugogodišnjoj javnoj i stručnoj potrebi za integracijom urbanih, rezidencijalnih i komercijalnih sadržaja na ovom području, odnosno na potrebi o aktivnom suživotu luke s gradom. 

S obzirom da se područja Delte i Porto Baroša smatraju potencijalno najprivlačnijim i najvrijednijim područjem grada koji nudi opsežne mogućnosti za izgradnju nautičkog centra, hotela, visoke klase poslovne i stambene izgradnje, paviljona, parkova, trgovačkih centara, zabave, kulture i turizma, spomenuta komponenta projekta Rijeka Gateway odnosi se na stvaranje novog, plavo-zelenog otoka u samom centru grada čiji će sadržaji privlačiti i građane i turiste. Takozvani „Port City Interface redevelopment“ (PCI) predviđa potpunu prenamjenu dijela  lučkog područja pod upravom Lučke uprave Rijeka.

Tako će se dio prostora na kojem se danas skladišti teret, pretvoriti u urbano središte koje će raznovrsnim sadržajima unaprijediti imidž Rijeke kao pomorskog i mediteranskoga grada. Istovremeno će Riječanima, kao i svim posjetiteljima grada, pružiti atraktivne sadržaje i organizirane aktivnosti na jednome mjestu, čime će Delta i Porto Baroš postati jedinstveno mjesto koje užurbani poslovni dio pomiruje s kulturom, umjetnošću, rekreacijom, zabavom i odmorom pružajući idealnu priliku za uspostavljanje novog modernog gradskog identiteta. Razvoj u neposrednoj blizini gradskog središta usmjeren je prema urbanom karakteru tečno prelazeći od gradskog područja prema novo razvijenom lučkom području  u kojem će novoosmišljenih 17 hektara komercijalne površine predstavljati glavni pristup gradskog središta  moru.