My Delta

where Rijeka encounters the sea...

Project presentation

Prezentacija projekta

Anketna pitanja

Smatrate li se informiranima o projektu Rijeka Gateway, odnosno o razvoju Delte i Porto Baroša?

Projekt Rijeka Gateway obuhvaća modernizaciju i urbanizaciju područja Delte i Porto Baroša. Na tom području planiraju se nautički, poslovni, stambeni, ugostiteljski i zabavni sadržaji, hoteli kao i zelene pješačke zone uz more te nova parkirna mjesta.

Mislite li da Rijeci treba takav projekt?

Projekt razvoja Delte će na više načina poboljšati kvalitetu života građana Rijeke.

Koji od navedenih sadržaja, čija se izgradnja planira na području Delte, smatrate najvažnijim?

Na ovim web stranicama možete komentirati, predlagati i sugerirati nove sadržaje koji bi se izgradili na području Delte i Porto Baroša. Mišljenja i želje građana uzet će se u razmatranje.

Želite li se uključiti u planiranje budućnosti našega grada?